Các loại chiến dịch quảng cáo trên Twitter mang lại nhiều cơ hội cho người dùng. Tương tự như các mạng xã hội khác, Twitter cho phép nhà…